แจ้งรายชื่อเส้นทางที่กรีนบัสเตรียมหยุดวิ่งรถโดยสาร หลังได้ผลกระทบราคาน้ำมันที่สูงขึ้น จึงขอให้ผู้โดยสารโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และตรวจสอบตารางเวลาการเดินทางก่อนล่วงหน้า

155

แจ้งรายชื่อเส้นทางที่กรีนบัสเตรียมหยุดวิ่งรถโดยสาร หลังได้ผลกระทบราคาน้ำมันที่สูงขึ้น จึงขอให้ผู้โดยสารโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และตรวจสอบตารางเวลาการเดินทางก่อนล่วงหน้า

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ผู้ให้บริการเดินรถโดยสารทั่วภาคเหนือหรือ กรีนบัส แจง จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ประกอบกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงและประกอบกับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นส่งผลให้ต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันและต้นทุนการเดินรถที่สูงขึ้น ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมากรีนบัสได้ทำการปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อพยุงกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจไปต่อได้ ประกอบกับราคาน้ำมันที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการยังไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับลดเที่ยวรถโดยสาร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและเดินรถต่อไปได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดวิ่งรถในบางเส้นทาง อาทิ

– เส้นทางเชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองคำ
– เส้นทางเชียงใหม่-เทิง
– เส้นทางเชียงใหม่-เชียงม่วน
– เส้นทางเชียงใหม่-แพร่

โดยเส้นทางที่กล่าวมานี้จะทำการระงับเที่ยววิ่งไปจนกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันจะดีขึ้น หรือได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงขอให้ผู้โดยสารโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และตรวจสอบตารางเวลาการเดินทาง ได้ที่ Facebook : Greenbusthailand, Website: www.greenbusthailand.com หรือโทร. 053 266 480

e620070e3b5961163b577b84183de53a.jpga3a3fa1a883e2e6171e7add5b281b2d2.jpg