ชง “รัฐทัวร์ทั่วไทย” กระตุ้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ หยุดเที่ยวได้ 2 วัน โดยไม่คิดเป็นวันลา

1234

ชง “รัฐทัวร์ทั่วไทย” กระตุ้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ หยุดเที่ยวได้ 2 วัน โดยไม่คิดเป็นวันลา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าเตรียมเสนอ ที่ประชุม ครม. โครงการ “รัฐทัวร์ทั่วไทย” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

ซึ่งรูปแบบของโครงการจะสนับสนุนให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดา โดยไม่ถือเป็นวันลาได้สูงสุด 2 วัน ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 65 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการ “รัฐทัวร์ทั่วไทย” จะมีลักษณะเดียวกับแนวทางการส่งเสริม Workation หรือการทำงานในขณะท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ในภาคเอกชน หรือมีลักษณะเดียวกับ Work From Anywhere คือการปฏิบัติงานจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีองค์กรหลายแห่งสนับสนุนการทำงานในลักษณะนี้หลายแห่ง

ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำเสนอที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบโดยคาดว่าจะเริ่มโครงการฯ ในเดือน ก.ค. 65 นี้

Facebook Comments