โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล จ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชน 68,350 คน ลงทะเบียน 17 มิ.ย. นี้

5590

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล จ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชน 68,350 คน ลงทะเบียน 17 มิ.ย. นี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยจะดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย.นี้ เป็นเวลา 3 เดือน ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยเปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ กว่า 68,350 คน ที่ต้องการจะมาร่วมงาน เข้ามาร่วมเป็นทีม อว. โดยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. อว.จะเปิดให้มีการลงทะเบียนของบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการร่วมโครงการ U2T for BCG ผ่านทางเว็บไซต์ http://u2t.ac.th ก่อนที่จะมีการกระจายกำลังลงไปทำงานในทุกตำบลต่อไป
Facebook Comments