พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 (แรม 2 ค่ำ เดือน 7)

798

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 (แรม 2 ค่ำ เดือน 7)

สถานที่ประกอบพิธี ทั้ง 10 จุด คือ
1. หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์)
2. หน่วยพิธีประตูท่าแพ
3. หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่
4. หน่วยพิธีประตูแสนปุง
5. หน่วยพิธีประตูสวนดอก
6. หน่วยพิธีประตูช้างเผือก
7. หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง
8. หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน
9. หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ
10. หน่วยพิธีแจ่งก๊ะต้ำ
กำหนดการประกอบพิธีพร้อมกันทุกหน่วยพิธีดังนี้
* เวลา 07.00 น. ทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
* เวลา 09.09 น. คณะสงฆ์ ประธานในพิธี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ศรัทธาประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
* เวลา 09.39 น. จุดพลุสัญญาณ 3 ครั้ง เริ่มประกอบพิธีพร้อมกันทุกหน่วยตามลำดับ
– ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
– ไหว้พระสมาทานศีล
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา
– แสดงพระธรรมเทศนา “สารากริวิชชาณสูตร”
– ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เป็นประธานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช พญางำเมือง พ่อขุนรามค้าแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทุกพระองค์
– ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา
* เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี

8c6ecc22902cb77539dfda8954e6eaf3.jpg