Monday, May 25, 2020
More
  Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ เอไอเอส เดินหน้าผลักดันโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (DQ) แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  เอไอเอส เดินหน้าผลักดันโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (DQ) แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  เอไอเอส เดินหน้าผลักดันโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (DQ) แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้ชีวิตในโลก Digital อย่างยั่งยืน

       ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเด่นชัดผ่านงานวิจัยหลากหลายสำนักที่ระบุว่า ในปี 2561 เยาวชนไทยอายุระหว่าง 8 – 12 ปี มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 3 ชั่วโมง

       เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มุ่งมั่นพัฒนา Digital Infrastructure เพื่อประเทศ นอกเหนือจากการทำหน้าที่พัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างดีที่สุดแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างสังคม Digital อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ“อุ่นใจไซเบอร์” โดยมีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital โดยเน้นใน 2 ด้าน คือ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะทาง Digital (Educator) เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเพื่อให้ใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และ ป้องกัน (Protector) ความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน Digital Solutions
       โดยพื้นที่ภาคเหนือ :จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (Digital Quotient) ใน Phase แรกโดยร่วมมือกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำนักเรียนอายุระหว่าง 8-12 ปี เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 370 คน พร้อมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตและการวางตัวในสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้ชีวิตในโลก Digital อย่างยั่งยืน
       DQ Intelligence ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ 360 องศา ที่รวบรวมสาระสำคัญที่เยาวชนต้องรู้เพื่อฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์อย่างฉลาด ลดความเสี่ยงจาการถูกผู้อื่นเข้ามาหลอกลวงหรือเอาเปรียบ พร้อมช่วยปลูกจิตสำนึกและเตรียมความพร้อมให้เด็กวัย 8-12 ปี เพื่อฝึกทักษะการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ และควบคุมอารมณ์ตนเองก่อนจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน โดยเนื้อหาในหลักสูตร DQ ประกอบด้วย 8 หัวข้อ คือ Digital Identity (อัตลักษณ์ออนไลน์) , Screen-Time Management (ยับยั้งชั่งใจ) , Cyberbullying (เมื่อถูกรังแกออนไลน์) , Cyber Security (ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย) , Digital Empathy (ใจเขาใจเรา) , Digital Footprints (รู้ถึงผลที่จะตามมา) , Critical Thinking (คิดเป็น) and Privacy Management (รู้สิทธิและความเป็นส่วนตัว)
       ชุดการเรียน DQ นี้ได้รับการยอมรับและมีการนำไปฝึกทักษะให้กับเด็กๆ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก แปลถึง 21 ภาษา จาก 100 พาร์ทเนอร์ ขณะนี้ได้เริ่มขยายผลการสร้างทักษะความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Quotation) ไปสู่ภาคการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงเปิด Portal ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับคนไทยทุกคน ที่โรงเรียน หรือ สถาบันที่ทำงานเพื่อพัฒนาเยาวชนต่างๆ สามารถเข้ามาใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ www.ais.co.th/dq

  ZdK2Wb.jpg
  ZdKP6J.jpg
  ZdKCKf.jpg
  ZdKuAa.jpg

  Must Read

  ประกันสังคม ขยายเวลาให้ลูกจ้างลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ ภายใน 2 ปี กรณีตกหล่น

  ประกันสังคม ขยายเวลาให้ลูกจ้างลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ ภายใน 2 ปี กรณีตกหล่น นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม กรณีนายจ้าง หรือรัฐบาล สั่งให้หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 63 และนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้าง ให้มารับเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้ แต่ต้องหยุดงานรวมกันไม่เกิน...

  The Secret to Your Company’s Financial Health is Very Important

  A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

  A Look at How Social Media & Mobile Gaming Can Increase Sales

  A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

  Boxtrade Lands $50 Million in Another New Funding Round with IBM

  A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

  Dell Will Invest $125 Billion in China’s Tech in the Next 5 Years

  A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...
  error: Alert: Content is protected !!