คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติไฟเขียว เสนอ “นาค” เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน

269

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติไฟเขียว เสนอ “นาค” เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน

กระทรวงวัฒนธรรม รายงานที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) มีมติเห็นชอบเสนอให้ “นาค” เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน เนื่องจาก “นาค” มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและเกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

แม้ประเทศไทยจะรับวัฒนธรรมเรื่อง“นาค” มาจากประเทศอินเดีย แต่ไทยได้นำมาปรับ สร้างสรรค์และต่อยอดโดยสื่อออกมาผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงงานวรรณกรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งปัจจุบันมีการนำเรื่อง “นาค”ไปต่อยอดSoft Power ความเป็นไทย เช่น ละคร ภาพยนตร์โดยมีการเผยแพร่ไปสู่สังคมโลก

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ประสานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรให้เขียนภาพต้นแบบ“นาค”เพื่อให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติและคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี

Facebook Comments