รู้หรือไม่? “กัญชา” ไม่ได้เป็นสมุนไพรที่สามารถกินได้ทุกเพศทุกวัย

95

รู้หรือไม่? “กัญชา” ไม่ได้เป็นสมุนไพรที่สามารถกินได้ทุกเพศทุกวัย

ใบกัญชา ไม่ได้เป็นสมุนไพรที่สามารถกินได้ทุกเพศทุกวัย โดยไม่แนะนำในบุคคลดังต่อไปนี้
– เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
– สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
– ผู้ที่มีปัญหาตับ และไตบกพร่อง
– ผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟาริน
– ผู้ป่วยที่ใช้ยาซึ่งมีผลต่อระบบประสาท
– ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ และหลอดเลือด
ที่มา : thebangkokinsight
669ddd578dc7f5c88950617a6f1bdaab.jpg