จราจรเชียงใหม่ เริ่มใช้ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Ticket ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่งและยังสามารถตรวจสอบประวัติได้อีกด้วย

888

จราจรเชียงใหม่ เริ่มใช้ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Ticket ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่งและยังสามารถตรวจสอบประวัติได้อีกด้วย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการใช้เครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์” หรือ E-Ticket โดยมอบให้กับสถานีตำรวจในสังกัดที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่ง ตรวจสอบประวัติได้อย่างง่ายดายเครื่อง E-Ticket ตัวนี้นั้นไม่ได้เป็นแค่เครื่องออกใบสั่งเฉยๆ แต่มันคือการทำงานเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว กล่าวคือ มีทั้งขั้นตอนการสืบประวัติ การตัดแต้มใบขับขี่ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดูได้ด้วยว่าบุคคลนั้นเคยกระทำผิดมาแล้วกี่ครั้ง อะไรบ้าง ตลอดจนหมายจับคดีอาญา ในการตรวจสอบผู้กระทำความผิดคดีต่างๆ

d6523333d39d929ea391b22b2e349590.jpg
6f205dd1f65620b1c08bb566672bfde2.jpg

Facebook Comments