“กัญชา” ปลดล็อคแล้ว อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ อะไรต้องขออนุญาต?

143

“กัญชา” ปลดล็อคแล้ว อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ อะไรต้องขออนุญาต?

0781e24b692279e3a2b5e72f7c097d40.jpg
* ทำได้
– ปลูกได้ แต่ต้องแจ้งผ่านแอปฯ หรือเว็บไซต์
– ซื้อหรือครอบครองได้
– ใช้น้ำมันกัญชารักษาโรค ทางการแพทย์ หรือศึกษาวิจัย
* ห้ามทำ
– ห้ามคนขับรถสาธารณะใช้
– ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ ส่งกลิ่นรบกวนสิทธิผู้อื่น ผิดกฎหมาย
– ห้ามครอบครองสารสกัด มีค่า THC เกิน 0.2
* ต้องขออนุญาต
– นำเข้า-ส่งออก พืช เมล็ด สารสกัด
– ผลิตอาหาร ทำยาสมุนไพร เครื่องสำอาง เพื่อจำหน่าย
ขั้นตอนขออนุญาตปลูก “กัญชา”
1. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” หรือ ทางเว็บไซต์ plookganja.fda.moph.go.th
2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
3. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : ป.ป.ส. / อย.
6494a2326430ebac52e027c6f6b62f98.jpg