(มีคลิป Video) ปิดพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อบูรณะหลังคา ตั้งแต่ 9 ส.ค. 62 เป็นต้นไป

ปิดพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อบูรณะหลังคา ตั้งแต่ 9 ส.ค. 62 เป็นต้นไป คาดใช้เวลาประมาณ 8 เดือน

     พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร แจ้งว่า เนื่องจากหลังคา ช่อฟ้า ปั้นลม ของพระวิหารหลวงชำรุด และหลุดร่วงลงมา ทำให้เกิดอันตรายต่อพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น ทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและกรมศิลปากร จะทำการบูรณะหลังคาพระวิหารหลวง โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จะทำการปิดพระวิหารหลวงและบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการบูรณะดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 8 เดือน จึงแจ้งมายังพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
ข่าว : PR Chiangmai

!!! ปิดพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรวิหาร เพื่อบูรณะหลังคา !!!

!!! ปิดพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อบูรณะหลังคา !!! พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร แจ้งว่า เนื่องจากหลังคา ช่อฟ้า ปั้นลม ของพระวิหารหลวงชำรุด และหลุดร่วงลงมา ทำให้เกิดอันตรายต่อพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น ทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและกรมศิลปากร จะทำการบูรณะหลังคาพระวิหารหลวง โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จะทำการปิดพระวิหารหลวงและบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการบูรณะดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 8 เดือน จึงแจ้งมายังพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบโดยทั่วกัน #พระวิหารหลวง #วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร#กรมศิลปากร #บูรณะพระวิหารหลวงหมายเหตุ : บันทึกเทปวันที่ 7 สิงหาคม 2562

โพสต์โดย PR Chiangmai เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019