สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ พร้อมเต็มสูบ!! จัดงาน “FTI EXPO 2022” 29 มิ.ย.-3 ก.ค.นี้ ขานรับเปิดประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

308

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ พร้อมเต็มสูบ!! จัดงาน “FTI EXPO 2022” 29 มิ.ย.-3 ก.ค.นี้ ขานรับเปิดประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

V0UsQN.jpg

เชียงใหม่ / 10 มิถุนายน 65 – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเชียงใหม่ เดินหน้าประกาศความ พร้อมเปิดประเทศ kick-off ที่เชียงใหม่ จัด FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย เตรียมขนทัพนวัตกรรมใหญ่ทุกภาคส่วน กระตุ้นเศรษฐกิจ ระดมองค์กรชั้นนำของประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิก สภาอุตสาหกรรมฯ ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ ภาคเหนือ รวมกว่า 400 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัด เชียงใหม่ มั่นใจเรียกความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน ให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมตั้งเป้ามียอดใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

V0UVb2.jpg

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย การส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการ ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ ของล้านนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมผนึกกำลังกันทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการจัดกิจกรรมงานต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายและปลอดภัย

V0UXp1.jpg

งาน FTI Expo 2022 หรือมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รอคอยสำหรับ ชาวเชียงใหม่ เป็นงานปฐมฤกษ์เปิดเมืองทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอด 5 วันของการจัดงาน ผมเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจเชียงใหม่และภาคเหนือได้มาก จากการใช้จ่ายของนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นแรงหนุนเสริมให้งานมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จึงร่วมจัดงาน Lanna Expo 2022 โดยนําเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงควบคู่ไปพร้อมกับงาน FTI Expo 2022”

“และที่สำคัญกว่านั้น FTI EXPO 2022 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาเป็น ประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มิถุนายน นี้” นายประจญ กล่าว

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า “ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม ไทยต้องเจอกับความท้าทายหลายระดับทั้งปัญหาโควิด-19 ราคาน้ำมันดีเซลที่ลอยตัว ภาวะเงินเฟ้อ การดิสรัปชั่นด้านความรู้ การมาของเทคโนโลยีใหม่ รวมไปถึงหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมาก และนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้

V0U6ZS.jpg

และจากปัญหาความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่าง และการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ปัญหาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควต- 65 66 ขณะเดียวกัน เรายังมีภาคการผลิตที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคส่งออกซึ่งเติบ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นได้จาก GDP ของไทยในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากติดลบ 6.1 ในปี 2563 เป็นบวก 1.6 ในปี 2564 และคาดว่าในปี 2565 จะเติบโตถึง 5-10% จากปีที่ผ่านมาที่การส่งออกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามยังมี ความท้าทายเกี่ยวกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมๆ กระจุกตัวเพียงไม่กี่กลุ่ม ขาดความยั่งยืนและไม่เกิดมูลค่าเพิ่มสุทธิที่แท้จริงให้แก่ประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง “ปฏิรูป” โครงสร้างอุตสาหกรรม ในประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกิดความยั่งยืนมากขึ้นและเป็นแนวทางการเติบโตที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ ได้รับผลประโยชน์ (inclusive growth) เป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะเน้นการ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตามแนวทาง New S Curve แล้ว ยังต้องเน้นการปฏิรูปเกษตรอุตสาหกรรมตามความต้องการของ ตลาดด้วยแนวคิดของ Smart Agricultural Industry (SAI) ด้วย ทั้งหมดนี้คือที่มาของแนวคิด “strengthen Thai industry for stronger Thailand : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม” ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมฯ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ ONE F.TU. มีเป้าหมายร่วมกันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วย One Vision, One Goal and One Team

งาน FTI Expo 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shaping the Future Industry for Stronger Thailand | ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย และองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนัก ลงทุนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับ ความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งจะเป็นกลไก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การค้า การลงทุนให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้เกิดเงินทุน หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนของประเทศให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้แบบ Next Normal โดยคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

V0Ul3l.jpg

ด้าน นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในงานนี้จะชูแนวคิด BCG Economy Model หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญของการ ดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว การนำ BCG Economy Model เข้ามา ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้และมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะด้าน Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเนื่องจากไทยมีทรัพยากร มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมผลักดันและดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของประเทศ ภายใต้ 3 กลยุทธ์ คือ 1) การ พัฒนาโมเดล BCG และการขยายผล 2) การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ และ 3) การพัฒนามาตรฐานและการสนับสนุนด้านนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy) ไปพร้อมกันโดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ใช้ ลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นรูปธรรม

สำหรับไฮไลท์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงานว่าบนพื้นที่ของการจัดงาน FTI EXPO 2022 กว่า 30,000 ตารางเมตร จะ มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำหน้า สินค้าและบริการที่ทันสมัยของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ รวมทั้งเป็นเวที เปิดกว้างในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลายครบวงจร อาทิ CP Group ร่วมทรานสฟอร์มอุตสาหกรรม ไทย ภายใต้แนวคิด Marking Today better Tomorrow ผ่าน Showcase โมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืน, บริษัท พลังงาน บริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าเทคโนโลยี Ultra Fast Charge ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาทีมาจัดแสดง, กลุ่มปตท. โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าของธุรกิจด้านยานยนต์ ไฟฟ้าแบบครบวงจร, RV Connex นำเสนอความก้าวหน้าสู่อนาคตของอากาศยานไร้คนขับ และโดรนอเนกประสงค์, SCG นําทัพนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน รักษ์โลกมาจัดแสดง, บริษัท ซันสวีท จำกัด ร่วมโชว์นวัตกรรมด้านเกษตร อุตสาหกรรม อาทิ นวัตกรรม การวัดความชื้นในดิน การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ฯลฯ และหัวเว่ย (ประเทศไทย) นำเทคโนโลยี และโซลูชั่น ด้านอุตสาหกรรม อาทิ Digital Transformation, Smart Retail, โซลูชันด้าน SeaPort, Mining ฯลฯ มาจัดแสดง

V0UnPn.jpg

และพลาดไม่ได้กับ FTI FUTURE FORUM เวทีที่รวมสุดยอดซีอีโอชั้นนําของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการขับเคลื่อนไทยสู่อนาคตในหัวข้อต่างๆ อาทิ พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย สู่การค้าแห่ง อนาคต โดยคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal โดยคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของ ประเทศไทย โดยคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, Shaping Energy Industry and Beyond for Sustainable Future โดยคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Shaping 5G Industry Transition Towards Digital and Green Energy โดย ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น”

ด้าน นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “เชียงใหม่ได้ วางแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง เศรษฐกิจดี ประชากรอยู่ดีกินดี และสิ่งแวดล้อมดี โดยมองยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 3 ประเด็น คือ การท่องเที่ยวที่เพิ่ม มูลค่าสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ การเกษตรที่แม่นยำใช้ระบบดิจิทัลบนพื้นฐาน BCG และการค้าการลงทุนบน พื้นฐานของนวัตกรรมและความยั่งยืน ซึ่งการจัดงานใหญ่อย่าง FTI EXPO 2022 ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เตรียมความพร้อมเปิดเมืองเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ เพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ประกอบการในภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันเตรียมจัดงานนี้เพื่อ แสดงพลังของภาคธุรกิจและการผลิตที่ทำให้ประเทศยังคงเดินหน้าต่อไปได้

V0ULdJ.jpg

ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสของเชียงใหม่ในการจัดระเบียบ เตรียมความพร้อมของการจัดงาน การ ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านสถานที่ โรงแรมที่พัก ระบบ สาธารณปโภค มาตรการป้องกันโควิด-19 ระบบโลจิกติกส์ การบริการรถรับ-ส่งภายในงาน การปฐมพยาบาล การรักษา ความปลอดภัย การบริการต้อนรับ ร้านค้า ร้านอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เข้าชมงาน ยิ่งไปกว่านั้นงาน FTI Expo 2022 ยังได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้าน สุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก, มาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว และเป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย ของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero อีกทั้งภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการ หมุนเวียนอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นแล้ว สภาอุตสาหกรรมฯ ยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมที่พัก และบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสําหรับผู้ที่เดินทางไปร่วมงานนี้ ด้วยราคาพิเศษ!! โดยสามารถดูรายละเอียด โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวได้บนเว็บไซต์ www.FTIEXPO.COM

นายเกรียงไกร กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม รวมถึงความ ร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมใจกันจัดงานใหญ่ FTI Expo 2022 ระดับชาติ เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนให้วงการ อุตสาหกรรมไทยก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศแข็งแกร่งกว่าเดิม

FTI Expo 2022 จัดควบคู่ไปกับงาน Lanna Expo 2022 พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจบีซีจี เพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ พบกับความยิ่งใหญ่ สมการรอคอย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 หรือชมผ่าน Online : www.ftiexpo.com หรือ Facebook: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

V0Uobk.jpgV0UDav.jpgV0UP4E.jpgV0UudQ.jpgV0U2nV.jpgV0Urmg.jpgV0UH9W.jpgV0Up4y.jpgV0UvQD.jpgV0UGr9.jpgV0Umsf.jpgV0Uyma.jpgV0UI9q.jpgV0UMjz.jpgV0qWp8.jpgV0q0NR.jpgV0q7U0.jpg

V0UeZb.jpg