เทศบาลนครเชียงใหม่ รับมอบ “ถนนนิมมานเหมินทร์” จากกรมทางหลวง เตรียมนำสายไฟลงดิน ปรับปรุงทางเท้า ระบบไฟแสงสว่าง เพื่อยกระดับสู่การเป็น “Smart Nimman”

389

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับมอบ “ถนนนิมมานเหมินทร์” จากกรมทางหลวง เตรียมนำสายไฟลงดิน ปรับปรุงทางเท้า ระบบไฟแสงสว่าง เพื่อยกระดับสู่การเป็น “Smart Nimman”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกการส่งมอบ – รับมอบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.562+673 – กม.564+355 บรรจบกองบิน 41 (ถนนนิมมานเหมินทร์) ระยะทาง 1.682 กิโลเมตร จากกรมทางหลวง โดยมี นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง เป็นผู้ลงนามส่งมอบ โดยมี เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง และ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบัวระวง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนั้น นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะจากกรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพของถนนนิมมานเหมินทร์ร่วมกัน

c4542cfed72b285d7248c7d1beca5815.jpg

การรับมอบถนนนิมมานเหมินทร์จากกรมทางหลวง ให้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน การวางระบบท่อส่งน้ำประปาใหม่ การปรับปรุงทางเท้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living) ประชากรอัจฉริยะ (Smart People) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Economy) คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้ดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคบนถนนนิมมานเหมินทร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และ มีความปลอดภัย ในอนาคตอันใกล้นี้

87acf9ae481903be16196e378e4f5efc.jpg
ad7a42d960e0de63f6c7e75e9d2718dd.jpg
39be9fa88005d9352317ae4b17cfc960.jpg
8f5ee76de3e65252678e59eaf78298c7.jpg
5eaecf58e19d88c90a82e27329cc2766.jpg

Facebook Comments