เพราะเราทุกคนมีโลกเพียงใบเดียว 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก มาช่วยกันเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา

14

🌳เพราะเราทุกคนมีโลกเพียงใบเดียว🌎

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
มาช่วยกันเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา
เริ่มด้วยการทิ้งขยะ E-Waste ที่เราไม่ใช้แล้วให้ถูกที่ เพื่อให้ AIS นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีกันเถอะ
💚🌱

0c3dbcb9a3c20225a4b4375b33177021.jpg

Facebook Comments