วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่ หมวดอักษร งฉ “มั่งมีเงินทอง ฉลองโชค” จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดเสริม จำนวน 7 หมายเลข

201

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่ หมวดอักษร งฉ “มั่งมีเงินทอง ฉลองโชค” จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดเสริม จำนวน 7 หมายเลข

8823c11667376ed4d1c575c9bc065a66.jpg41548c6bd069ccfad53e3ee077ddf961.jpg
4bc94e759d608be636d0e5d54e5858d6.jpg

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่ หมวดอักษร งฉ “มั่งมีเงินทอง ฉลองโชค” จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดเสริม จำนวน 7 หมายเลข ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ซึ่งถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล (NEW NORMAL Auction) ดังนี้

ยอดรวมหมวดอักษร งฉ : 19,828,109 บาท
เลขค้างชำระนำออกประมูลใหม่ : 1,136,555 บาท
ยอดรวมทั้งหมด 20,964,664 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมประมูลที่ได้เสียสละเวลาและร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

e69fa4d980fc52a5412a21759b1cf8a2.jpg

92a5383f9b787c548c6cb64cdcd3553e.jpg
69948ac97714e266392b15b24290ddc1.jpg
cc79c0b3adf1d45130a0eeb429eedb53.jpg
b1a890380a145b02a5c12ec5a2e710aa.jpg
4098ed276202faa6d200e8e5b142630a.jpg
0900d0920ddea06d403efcff43662011.jpg
7dd7de615f0ed94c7a0cc89b9e37b315.jpg
5353e95627b41bec43f2022395add822.jpg
83e93419b8736324e52a7c262cfab031.jpg
5cd1a1cb1b240e183f2566b4ea538ebd.jpg
e2cd4dc04e90d7a18b2358afbf03259b.jpg
295cd997d56927351cb836a66b6cd2c9.jpg