5 มิ.ย. 65 องค์การบริหารฯ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ประกาศยกเลิกระบบโซตัสทุกรูปแบบ

367

5 มิ.ย. 65 องค์การบริหารฯ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ประกาศยกเลิกระบบโซตัสทุกรูปแบบ เนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมา กระแสการรับน้องด้วย “ระบบโซตัส” ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุด องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ประกาศยกเลิกการรับน้องด้วยระบบโซตัส ทุกรูปแบบแล้ว
.
หลังจากวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรับน้องตามธรรมเนียมของ ม.เกษตรฯ แต่ดั้งเดิม ซึ่งเป็นการรับน้องที่มีทั้งความสนุก สร้างสรรค์ มิตรภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่แฝงไปด้วยระบบอาวุโส โซตัส และความรุนแรงด้วยเช่นกัน
.
วันที่ 5 มิถุนายนในปีนี้ องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วาระปีการศึกษา 2565 ได้มองเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมีมติร่วมกันในการ “ยกเลิกระบบโซตัส” นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และไม่อนุญาตให้ทุกองค์กรกิจกรรมภายใต้การดูแลของอบ.ก.จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโซตัสอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการบังคับเข้าร่วม การใช้ความรุนแรงทางคำพูดและทางร่างกาย หรือแม้แต่การกดดันที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ตาม
.
หากนิสิตคนใดพบเห็นกิจกรรมไม่ว่าจากองค์กรใดก็ตามที่มีการนำระบบโซตัสไปใช้สามารถแจ้งปัญหาเข้ามาในช่องทางการติดต่อของอบ.ก.ได้ทุกช่องทาง และ สามารถร้องเรียนปัญหาที่พบให้กับทางสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในที่สุด
.
เพราะเราเชื่อว่าความเต็มใจคือพื้นฐานของการจัดกิจกรรมที่ดี ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน

2d0ed4e288c519f3174a191595357a48.jpg

ที่มา : องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

พรสวรรค์ ชาติมนตรี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)