ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งหยุดให้บริการขนส่งคลังสินค้าเป็นการชั่วคราว หลังผู้ประกอบไม่สามารถดำเนินการขอใบรับรองควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าได้ทันตามกำหนด

169

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งหยุดให้บริการขนส่งคลังสินค้าเป็นการชั่วคราว หลังผู้ประกอบไม่สามารถดำเนินการขอใบรับรองควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าได้ทันตามกำหนด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารคลังสินค้า ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการคลังสินค้าที่ดำเนินการโดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จํากัด เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านคลังสินค้าไม่สามารถดำเนินการได้ เบื้องต้นมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้ประกอบการที่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและ OTOP การขนส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงเอกสารเร่งด่วนทางการทูต เป็นต้น

ทั้งนี้การหยุดให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งด่วนให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จํากัด หยุดการดำเนินการรับจัดการขนส่งสินค้าในลักษณะคลังสินค้าให้แก่ผู้ดำเนินการเดินอากาศอื่น ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการยื่นขอใบรับรองควบคุม (Regulated Agent: RA) ตามข้อกำหนดของ กพท.ฉบับที่ 33 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ได้ทันตามที่กำหนด ซึ่งที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มิได้นิ่งนอนใจ และได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กพท.เพื่อหามาตรการรองรับมาโดยตลอด เบื้องต้น ทอท.จะเข้าไปดำเนินการให้บริการคลังสินค้าแทนทั้งสองบริษัท เป็นการชั่วคราว เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กพท.เพื่อไม่ให้การขนส่งสินค้าทางอากาศหยุดชะงัก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและอำนาจหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยของสินค้าและไปรษียภัณฑ์ โดย กพท.ได้รับทราบข้อมูลความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าทางอากาศแล้ว และจะเร่งพิจารณาภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดต่ออากาศยานและผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการเพื่อกลับมาเปิดให้บริการคลังสินค้าโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข่าว : ท่าอากาศยานเชียงใหม่

Facebook Comments