ประกาศ! วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปีสำหรับคนไทยเข้าอุทยานทั่วประเทศฟรี !!!!

84

ใครสายเที่ยวอุทยานรู้ยัง? กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เข้าอุทยานทั่วประเทศฟรี !!!!  เนื่องในโอกาสเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

*ยกเว้นค่าบริการเข้าสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ

6ecfb5cb9f0fd252a47795719eda3615.jpg

.

.

พรสวรรค์ ชาติมนตรี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)