สโมสรฯมหิดลประกาศยกเลิกกิจกรรมดาว-เดือนและกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ!!

183

สโมสรฯมหิดลประกาศยกเลิกกิจกรรมดาว-เดือนและกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ!!

ช่วงที่ผ่านมากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเช่น การประกวดดาวเดือน การรับน้องประชุมเชียร์ กลายเป็นประเด็นพูดถึงทุกปีเมื่อมีการเปิดเทอม และเป็นกิจกรรมที่มีทั้งข้อดีข้อเสีย ปัจจุบันก็จะมีการเสนอให้ยกเลิกกิจกรรมไปแล้วบางมหาวิทยาลัยซึ่งบางมหาวิทยาลัยเริ่มมีนโยบายประกาศยกเลิกไปแล้วบ้างเนื่องจากมองว่ากิจกรรมบางอย่างไม่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน

7d6a0fffb37607e07103067d38fd50b7.jpg ซึ่งล่าสุด เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 ทางเพจเฟซบุุ๊ก สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล | Mahidol University Student Association ได้ออกมาประกาศยกเลิกกิจกรรมพร้อมระบุข้อความว่า… ‼️สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลประกาศยกเลิกกิจกรรมประชุมเชียร์รวมถึงกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและยกเลิกกิจกรรม Mu ambassador (กิจกรรมดาวเดือน) รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม Beauty privilege ทุกรูปแบบ จากการประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน มีมติเอกฉันท์ให้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยและสนับสนุนที่ยกเลิกไป

.

.

ที่มา : สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

พรสวรรค์ ชาติมนตรี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

Facebook Comments