แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรยุคนี้

46

รีคัลท์

Logo

แอปพลิเคชัน “รีคัลท์ เกษตรกร” สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน

รีคัลท์ เป็นแอปพลิเคชันตัวช่วยสำหรับเกษตร โดยให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น

  • คำแนะนำการเพาะปลูก
  • ข้อมูลอากาศและปริมาณน้ำฝน “รายแปลง” อย่างแม่นยำ ทั้งสภาพ ณ ปัจจุบัน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน
  • ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายแปลง ทำให้รู้ว่าในแปลงปลูกมีการเจริญเติบโตงอกงามดี หรือมีปัญหาใดๆ เป็นต้น

ทำให้เกษตรกรที่ใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มผลผลิตเละลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรือน้ำท่วม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไทยได้มากขึ้น

Kaset Goตัวช่วย

banner-main-desktop

ชุมชนออนไลน์ของคนเกษตร พื้นที่ที่ให้เกษตรกรมืออาชีพเข้ามาพูดคุยกัน เพื่อแบ่งปันความคิด และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับเพื่อนเกษตรกรทั่วไทย แถมยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรมาช่วยการันตี ความน่าเชื่อถือของแต่ละคำแนะนำในชุมชน และช่วยตอบคำถามของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าคำตอบที่ได้สามารถนำไปทำได้จริง สามารถดาวน์โหลดแอป Kaset Go โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

doa agri factor

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้เกษตรกร และผู้ใช้งาน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์) สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร หรือไม่ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ

ณัฐกานต์ จี๋แปง ( นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

Facebook Comments