โซเชียลผุดแคมเปญรณรงค์ “เชียงใหม่ต้องมีขนส่งมวลชน” ชี้เป็นเมืองใหญ่ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว แต่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่เพียงพอ

164

โซเชียลผุดแคมเปญรณรงค์ “เชียงใหม่ต้องมีขนส่งมวลชน” ชี้เป็นเมืองใหญ่ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว แต่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่เพียงพอ

วันที่ 31 พ.ค. 65 เฟซบุ๊ก “ขนสุขสาธารณะ” ได้สร้างแคมเปญรณรงค์ร่วมลงชื่อ “เชียงใหม่ ต้องมีขนส่งมวลชน” ผ่าน change.org โดยระบุว่า เราต้องการพลังเสียงจากคุณ เพื่อร่วมกันแสดงความต้องการว่า “เราต้องการให้ชาวเชียงใหม่ สามารถเดินทางในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ”

284797671_130456539628996_3530754608371028862_n.jpg

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่เชียงใหม่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทำให้เราต้องเดินทางในเชียงใหม่อย่างยากลำบาก เสียค่าเดินทางดดยไม่ใช่เหตุ ประกอบกับความจำเป็นที่จะต้องมียานพาหนะส่วนตัว เพื่อใช้ในการเดินทางในเชียงใหม่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้เชียงใหม่มีอัตราการเพิ่มของยานพาหนะสูงขึ้น และเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิด p.m. 2.5 ตามมา ปัญหาการจราจรหนาแน่น ปัญหาหนี้สินที่เกิดจากความจำเป็นในการต้องใช้รถ ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ ซึ่งก็คือคนเชียงใหม่กำลังเผชิญกับปัญหาปากท้องจนไปถึงปัญหาระดับเมือง ที่ไร้ซึ่งขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ

พวกเราในนามกลุ่ม “ขนสุขสาธารณะ อยากเห็นคนเชียงใหม่ใช้ขนส่งสาธารณะอย่างมีความสุข” จึงขอความร่วมมือจากทุกคน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องแก่รัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดสรรขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่ ดังนี้

1. ให้เชียงใหม่มีขนส่งมวลชนที่มีความหลากหลาย นอกจากขนส่งมวลชนอย่างรถเมล์ ที่เคยนำมาใช้ เชียงใหม่ควรจะมีขนส่งมวลชนในรูปแบบอื่น และมีความหลากหลายมากพอเพื่อจะตอบสนองการเดินทางของคนเชียงใหม่  ที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้าน ราคา เวลา และชนิดของขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมือง

2. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่แล้วให้มีมาตรฐาน ได้แก่

– การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทาง  ให้ครอบคลุมพื้นที่สอดรับกับการเดินทางของคนเชียงใหม่

– คำนึงถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ ขนส่งมวลชน เช่น ทางเท้า ถนน ที่จอดรถ ป้ายรถเมล์ หรือสถานีรอรถขนส่งมวลชน

– ความถี่ด้านการเดินรถและจำนวนเที่ยวรถที่ออกวิ่ง ควรมีความสัมพันธ์กับเวลาที่มีจำกัดของประชาชน

3. ภาครัฐต้องเอื้ออำนวยและสนับสนุนให้ขนส่งมวลชนเกิดขึ้นได้จริง

ข้อมูล-ภาพ : ขนสุขสาธารณะ

284251328_130456116295705_886821779896617102_n.jpg284498466_130079639666686_6579491138777936638_n.jpg284512701_130079676333349_3727031903822635055_n.jpg284558599_130456126295704_183428102596068910_n.jpg284675093_130456352962348_2705689231817752175_n.jpg284698316_130456276295689_7903355775111644185_n.jpg285010927_130456149629035_5020093737195754130_n.jpg

Facebook Comments