ตำรวจเตือน การแชร์หรือโพสต์เรื่องที่ไม่จริงนั้น มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

     กองปราบเตือน จะโพสต์ จะแชร์อะไร คิดให้ดี เพราะการแชร์หรือโพสต์เรื่องที่ไม่จริงนั้น มีความผิดตามกฎหมายแน่นอน โดยมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 สรุปความได้ว่าใครโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือเรื่องไม่จริงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวบุคคล เสียหายกับธุรกิจ หรือทำให้เกิดความเสียหายกับความมั่งคงของชาติ รวมถึงการโพสต์เนื้อหาที่มีความลามกอนาจาร นั้นถือว่ามีความผิดตามตามกฎหมายดังกล่าว ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ