ห่วงจำนวนไลก์บน Instagram ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่

52

Instagram สร้างการเปรียบเทียบภาพอย่างปฏิเสธไม่ได้ ด้านภาพลักษณ์ ด้านการใช้ชีวิต ของวัยรุ่นบางมุมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตในอนาคต โดยนักวิจัยได้ให้กลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่งนึกจินตนาการถึงเวลาที่เขาได้ยอดไลก์น้อยและยอดไลก์มากและให้พวกเขาแสดงความรู้สึกออกมาผ่านอีโมจิ

ผลการทดสอบนั้นน่าสนใจทีเดียว  ผลลัพธ์หลักคือวัยรุ่นที่คิดว่าตนเองไม่ชอบแสดงอารมณ์เชิงลบมากขึ้นและนำไปสู่อารมณ์เชิงบวกน้อยลง วัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับโซเชียลมีเดียหรือกลุ่มเพื่อนฝูง ปัญหาอาจดูเหมือนพื้นฐาน แต่หลายคนให้ความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพจิตของพวกเขาในวัยผู้ใหญ่ เช่น เมื่อพวกเขาไม่ทำตามความคิดของตนเอง การวางบนโซเชียลมีเดียอาจทำให้สูญเสียความมั่นใจในตนเอง มีแนวโน้มว่าจะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการเฝ้าติดตามคนอื่น ๆ และหลายครั้งก็ทำให้ฉันรู้สึกด้อยกว่าคนอื่น

 

ที่มา : วัยรุ่นมีความอ่อนไหวกับจำนวนไลก์บน Instagram มากขึ้น (innnews.co.th)

นางสาว ณัฐกานต์ จี๋แปง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)