เก็บที่นอนตอนเช้าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ

193

การจัดเก็บเตียงนอนง่ายๆ  ถ้าเราทำได้ สิ่งนี้ก็จะเป็นภารกิจแรกของวันที่เราทำสำเร็จ จะเกิดความภูมิใจเล็กๆ และส่งผลดี เป็นกำลังใจให้กับสิ่งที่เราต้องทำต่อไป ในขณะเดียวกันในวันที่เรารู้สึกเฟลๆ ทำอะไรก็ไม่ดี การได้กลับบ้านและเห็นที่นอนเป็นระเบียบเรียบร้อยจาก 2 มือของเราเอง มันก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้อีกด้วย

การเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบช่วยให้เราเห็นภาพที่สบายตาที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยให้ระดับความเครียดนั้นลดน้อยลง ส่วนบ้านที่ไม่เป็นระเบียบนั้น มีผลการศึกษาที่พบว่าส่งผลให้การจัดการอารมณ์นั้นแย่ลง ความเครียดเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ของการเก็บที่นอน

  • รู้สึกสำเร็จ การเก็บที่นอนในตอนเช้านั้น มีผลวิจัยชี้ว่าช่วยทำให้รู้สึกว่าเราทำอะไรสำเร็จในยามเช้า ส่งผลให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น
  • รู้สึกสงบ การเก็บที่นอนช่วยทำให้เรามีสมาธิ และทำให้เรารู้สึกสงบมากขึ้น
  • นอนหลับสบายขึ้น ที่นอนจะไม่ถูกหมก เพราะบางทีที่นอนของเราอาจจะมีแมลงตัวเล็กๆมาอาศัยอยู่ได้
  • ฝึกความเป็นระเบียบ
  • ลดความเครียด                                                                                                                จะเห็นว่าการเก็บที่นอนตอนเช้านั้นมีข้อดีพอสมควรเลยทีเดียว เราควรทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆ พยายามทำให้ได้ทุกวัน มีความมุ่งมั่นหรือจะตั้งข้อความเตือนเมื่อตอนตื่นนอน

นางสาว ณัฐกานต์ จี๋แปง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)