คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ส.ค. นี้ คาดมีผู้ลงทะเบียนรายใหม่-รายเดิม 20 ล้านคน

1397

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ส.ค. นี้ คาดมีผู้ลงทะเบียนรายใหม่-รายเดิม 20 ล้านคน

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยตามคุณสมบัติ ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565 ขณะนี้ อยู่ระหว่างให้ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อรองรับการลงทะเบียนใหม่และการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการใบเดิม (ผู้ทีมีบัตรสวัสดิการใบเดิมยังใช้กดเงินสดได้) คาดว่า จะมีประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการประมาณ 20 ล้านคน ในจำนวนนี้รวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เดิมที่มีอยู่ประมาณ 13 ล้านคน และผู้ได้รับสิทธิรายใหม่

สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนนั้น ได้มีการปรับปรุงจากเงื่อนไขเดิมที่พิจารณารายได้เป็นรายบุคคลเป็นรายครอบครัว โดยกำหนดรายได้ต่อหัวไม่เกิน 100,000 บาท และยังกำหนดเงื่อนไขใหม่ที่ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีการถือครองบัตรเครดิต ไม่มีหนี้สินบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และไม่มีหนี้สินยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทด้วย ส่วนทรัพย์สินอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ และเงินฝากจะใช้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขเดิม แต่จะพิจารณารวมทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวด้วย

Facebook Comments