เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ใช้บริการสายการบินเวียตเจ็ท ใน 6 เดือนยอดทะลุครึ่งล้านคน

สายการบินเวียตเจ็ท สายการบินในประเทศเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดรายแรกซึ่งดําเนินธุรกิจสายการบิน ยุคใหม่ ซึ่งนอกจากบริการขนส่งผู้โดยสาร สายการบินเวียตเจ็ทยังใช้เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซใหม่ล่าสุด เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ผู้บริโภค
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้รับบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา (International Air Transport Association: IATA) โดยสมบูรณ์ หลังจากได้รับใบรับรองการบริหารความปลอดภัยของ สายการบินจากไออาตาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เวียตเจ็ทยังได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 500 แบ รนด์ชั้นนําของเอเชียประจําปี พ.ศ. 2559 (Top 500 Brands in Asia 2016) โดย เนลเซน สถาบันวิจัยการตลาดระดับโลก และได้รับรางวัล “สายการบินต้นทุนต่ําที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Asian Low Cost Carrier) ในงานประกาศผลรางวัล TTG Travel Awards 2015 ซึ่งรางวัลนี้เกิดจากการ โหวตคะแนนเสียงของนักเดินทาง สํานักงานท่องเที่ยว และบริษัทนําเที่ยวในทวีปเอเชีย และ รางวัล “สายการบินต้นทุนต่ําพิเศษยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 (Best Ultra Low-Cost Airline 2018) จาก AirlineRatings.Com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านความปลอดภัยและการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ระดับโลก นอกจากนี้ บริษัทยังติดอันดับ 50 สายการบินที่มีสถานทางการเงินและการดําเนินงานเข้มแข็งที่สุด ของโลกโดยนิตยสาร Airfinance Journal ในปี ค.ศ. 2018
     ปัจจุบัน เวียตเจ็ทดําเนินการบิน 450 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งให้บริการแก่นักเดินทางมาแล้วกว่า 70 ล้านคน เปิดให้บริการ 135 เส้นทางในเวียดนามและทั่วภูมิภาค รวมถึงเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางในประเทศ ต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน ไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา ฯลฯ

     ทางด้าน คุณรณน วิพุธศิริ ผู้อํานวยการฝ่ายพาณิชย์ สายการบินไทยเวียตเจ็ทกล่าว สายการบินได้เปิดให้บริการจากกรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงใหม่ – กรุงเทพ ในห้วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน มีผู้ใช้บริการกว่า 560,000 คน คิดเป็นร้อยละ 85 โดยเป็นคนไทยร้อยละ 50 และต่างชาติร้อยละ 50 เป็นสัดส่วนที่เท่ากัน หันมาใช้บริการเที่ยวในการเดินทาง  ซึ่งมีการเติบโตร้อยละ 12 ในห้วงครึ่งปีหลัง
     สายการบินไทยเวียตเจ็ท ยังมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อจูงใจลูกค้าในการใช้บริการสายการบินเพิ่มขึ้น และยังได้ดําเนินงานร่วมกับสายการบินเวียตเจ็ทเพื่อการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน และมอบโอกาสการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีบริการเส้นทางบินภายในประเทศ 5 เส้นทาง จากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ และจากภูเก็ตสู่เชียงราย เส้นทางบินระหว่างประเทศ 16 เส้นทางสู่เวียดนามไต้หวัน และจีน สายการบินเวียตเจ็ทได้มีการสั่งซื้อเครื่องบินลําใหม่มากกว่า 371 ลํา ซึ่งจะมีการส่งมอบเสร็จสิ้น ภายในปี 2566 ซึ่งจะช่วยให้เวียตเจ็ทสามารถเดินหน้าขยายเครือข่ายทางการบินได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไป