ประมวลภาพบรรยากาศตอนกลางคืน ในงาน “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565” ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65

199

ประมวลภาพบรรยากาศตอนกลางคืน ในงาน “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565” ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65

ad26e2e3f6e91d9a61368f4cd0daf93e.jpg

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล หรือการไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานกันมาอย่างยาวนาน โดยมีความเชื่อที่ว่าจะทำให้บ้านเมืองพ้นภัยพิบัติ มีความร่มเย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองขึ้น ซึ่งจะมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ อาทิ ใส่ขันดอก, สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า, ใส่บาตร108, ปิดทองพระประจำวันเกิด, ไหว้พระพุทธอัฏฐารส, บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
f8e411d59d16dbf620b0d707849663e1.jpg539dce2b44264d34ee9b9333e3f63325.jpg18cba4aac505b9f577a882d8b1bb4a23.jpge2a45b57c5ea83175173eb3474e23d61.jpge951e470515e7fa173bdcdf35b4be2d3.jpge13325bf680509b9f7162368c9f55844.jpgbc43f3c70383cfd5c9f4b97dc2005040.jpga2fb195f4719b1301a7025dd8d1c7310.jpgd1eb53ec56b8bc0e293108e3e96fff6a.jpge820f4ed2d841d51557cdc9e84ce172d.jpgc4433462317a41e0648c2e334f3121e6.jpg087f1624e29bfd3cf64af19ad16a2ec0.jpgd6839d656c9bdce5677aa2122065ccc7.jpgc7c1110c0ac774148f892e501d37c77d.jpg7103b29a57d8435509f4302504b09c36.jpgbb694da66670a1f4835b1593fded3400.jpgc5ecf024ce91f972281da5c0dd3925e4.jpg7524c52900ecf56efe293786438dd312.jpgd926cc703374bc237ba663e699be8773.jpg6aa62a176c771862692553f213fe6974.jpg60dedcba3aff6885afdc291d425cf32a.jpg4fbb3bbc6986578c875a8e28523ad5b4.jpg231ad9677a68ab49ae447fa1cfd44ca0.jpg005a30e5b1c7ad07869c68e87c82f7e6.jpgcb57c908915900f1717aeae17614d7ee.jpg9faa53f381f196ba0dd7f79332b4d393.jpga32a3ff9c108c58b556d3fda514ca2ce.jpg090f8de7f99afe380791c7e2eb2b7047.jpg87c799448d3ee854a56569379dcbb9c7.jpg
Facebook Comments