สธ.ส่งวัคซีน “ฝีดาษคน” ที่แช่แข็งไว้กว่า 40 ปี ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ เตรียมพร้อมรับมือฝีดาษลิง

412

สธ.ส่งวัคซีน “ฝีดาษคน” ที่แช่แข็งไว้กว่า 40 ปี ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ เตรียมพร้อมรับมือฝีดาษลิง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมรับมือโรค ฝีดาษลิง ขณะนี้ ได้นำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษคนหรือโรคไข้ทรพิษที่องค์การเภสัชกรรมแช่แข็งไว้กว่า 40 ปี นับตั้งแต่ประเทศไทยยกเลิกการปลูกฝีดาษเมื่อปี 2523 คาดว่ามีอยู่ประมาณ 10,000 โดส ส่งไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพว่ายังสามารถใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ จะมีการนำทดสอบกับเชื้อจริงต่อไป แต่ตอนนี้ยังไม่พบเชื้อหรือคนป่วยฝีดาษลิงในไทย จึงไม่ได้สามารถทดสอบได้ กรณีที่เจอคนไข้ในประเทศ ก็จะนำเชื้อฝีดาษลิงมาเพาะกับภูมิคุ้มกันจากเลือดของคนที่ได้รับวัคซีนเมื่อก่อนปี 2523 และตรวจดูว่าสามารถสู้กับเชื้อปัจจุบันได้หรือไม่
ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษคนหรือโรค ไข้ทรพิษ สามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ถึง 85% ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกามีวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษคน 2 ผลิตภัณฑ์ เป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) ได้แก่ วัคซีน Imvamune (Imvanex หรือ Jynneos) ของบริษัท Bavarian Nordic และวัคซีน ACAM2000 ของบริษัท Acambis ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจากสหรัฐอเมริกา (FDA) แล้ว
Facebook Comments