ภาพบรรยากาศ วันนี้ (27 พ.ค. 65) ขบวนอันเชิญ “พระเจ้าฝนแสนห่า” พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขีล ในงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565

107

ภาพบรรยากาศ วันนี้ (27 พ.ค. 65) ขบวนอันเชิญ “พระเจ้าฝนแสนห่า” พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขีล ในงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565

ที่ได้เคลื่อนขบวนออกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

1dd72d9838487479d85e0a2acc880957.jpg

สำหรับกำหนดการ “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล” ประจำปี 2565
📍 27 พ.ค. 65 พิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
📍 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 เปิดให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน ใส่ขันดอก, สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า, ใส่บาตร108, ปิดทองพระประจำวันเกิด, ไหว้พระพุทธอัฏฐารส, บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
📍 3 มิ.ย. 65 ทำบุญออกอินทขีล

ad9049f61481f159514161a087e8dd40.jpg981d443405190038a200af3c11fd8784.jpg5243329347e66debe35b895c69181e42.jpg81ff8583d281605e5b8555d0dc69bc51.jpg967ad6ebdfc2c7a2cedf81593fe42ff9.jpgdfaa3d482d66a0b13d0dcf76da1c344b.jpg75fc7826a9032d3aa7010c649d50f99e.jpg1a12ca1a66d056991ffe84bb88ec78b7.jpg7b1dc4b17688b11a08c209037294b953.jpg407757c15866a64c521e5230709e4896.jpga7d8138d3e8ecaa0bccd227054ccc3f9.jpg2c4447688cff8ae9ccfb21b7dfd29a3a.jpgd0bf9c85de0ef43c9cb06431ec745b47.jpgaa8df5e934d16de5dfbd40f62d565311.jpgc7674d92138efc801dc5033caf6ff6e5.jpg79c79b4ae5c967bb433bbc9b38663b4b.jpg563a5bd8c2181094969423cc12bcc70a.jpg148a939aad994ad2c68eaf722dcc857a.jpg

Facebook Comments