เริ่มแล้ว “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล” ประจำปี 2565 ตั้งแต่ 27 พ.ค. 65 – 2 มิ.ย. 65

680

เริ่มแล้ว “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล” ประจำปี 2565 ตั้งแต่ 27 พ.ค. 65 – 2 มิ.ย. 65

1d74f5bed61cf38bd2a3983a36fa077b.jpg

📌 กำหนดการ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565 📌 

📍 27 พ.ค. 65 เวลา 14.09 น. พิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

📍 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 เปิดให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน ใส่ขันดอก, สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า, ใส่บาตร108, ปิดทองพระประจำวันเกิด, ไหว้พระพุทธอัฏฐารส, บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

📍 3 มิ.ย. 65 ทำบุญออกอินทขีล

0edc4c28db8093a665b68cd708c5956c.jpg6e3dff77f44f890fa8157f49e09af838.jpgd64e76d49856e9bee2ef8207d040ad6f.jpg649c6dd19eb4ad88c92486865027d4ac.jpgd4f78844ad290123113d6840867f91cb.jpg9b94ee4fa59a624f9a362bb614d13207.jpgce623acf147a7fae030985b558bce1c6.jpg6e2a3658cdccc3016a6921b47914cb19.jpg7c83ca3ba0695245805ce36802203a16.jpgd16bef305f1508cafca795c63d9bb8e6.jpg10dd25f98efc166ab9ad86481d74c6b1.jpg51656e481ade79d059d2a44dc314cf86.jpgaa84e689fdbc5b12bae882a2b22f0d9d.jpg10211aa53f3ccd0c65be7dac0ed53a4b.jpg78a4063c45fc1c0808327f44e6250a39.jpgd1eaed93bf2214106c9225c7d31e4bd7.jpg8339177b591c00408ccbb953e5daad25.jpg

Facebook Comments