อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทุกแห่ง หลังสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

52

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทุกแห่ง หลังสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกทุกแห่งและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าตามประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บัดนี้ สถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกทุกแห่งและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำในแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกทุกแห่ง และระมัดระวังสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนและให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-286729

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Facebook Comments