“ตรีนุช”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำเตือน!คุณครูไม่มีสิทธิ์ในการลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผมเด็ดขาด

308

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความถึงประเด็นในโลกออนไลน์เรื่องการลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม

         โดยมีข้อความระบุเอาไว้ว่า “ไม่มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับใดที่ให้อำนาจครูลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม” และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความในวรรคท้ายตามข้อ 7 ของ #ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 กำหนดให้แต่ละสถานศึกษาสามารถวางระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนเป็นการเฉพาะเจาะจงได้ โดยมี “หลัก” ที่ต้องยึดถือในการวางระเบียบ คือ “ความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น”

1.ตราบใดที่การไว้ทรงผมของนักเรียนไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามระเบียบของสถานศึกษาหรือของกระทรวงฯ แล้ว #การลงโทษนักเรียนย่อมไม่สามารถทำได้ โดยมิพักต้องคำนึงถึงวิธีการลงโทษใด ๆ เลย ยิ่งเมื่อกล่าวถึงวิธีการลงโทษที่เป็นไปตาม #ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ด้วยแล้ว “ก็ยิ่งไม่พบว่ามีข้อไหนที่ให้คุณครูสามารถลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผมแม้แต่ข้อเดียว” ค่ะ

2.เพราะมีโทษเพียง 4 สถานเท่านั้นที่จะลงแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดได้ตามข้อ 5 ของระเบียบฯ คือ 

  • ว่ากล่าวตักเตือน
  • ทำทัณฑ์บน
  • ตัดคะแนนความประพฤติ และ
  • ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

        นอกจากนี้  การลงโทษตามระเบียบฯ ดังกล่าวนั้น มีเจตนาเพียงเพื่อให้คุณครูใช้ “แก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับมาประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป”   ไม่ใช่การลงโทษ “ด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท” ตามที่ข้อ 6 ของระเบียบฯ นี้ ได้บัญญัติห้ามไว้อยู่

** จึงขอสรุปให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่า การลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม รวมถึงการใช้ความรุนแรงอื่น เช่น 

  • การใช้ไม้เรียว 
  • การหยิก ตบ ตีร่างกาย หรือ
  • การประจานให้อับอาย ฯลฯ

นอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนแล้ว การลงโทษด้วยวิธีการนี้ #ไม่สามารถทำได้ เพราะ #ขัดต่อระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ค่ะ

**การลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม ≠ การเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน

แม้การสร้างระเบียบวินัยจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียน และเป็น “หน้าที่” ที่คุณครูจะต้องทำให้มีให้เกิดขึ้น แต่ดิฉันไม่คิดว่าการลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม หรือการใช้ความรุนแรงอื่นกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายหรือจิตใจของนักเรียน จะช่วยให้พวกเขาเกิดความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม 

       ยิ่งถ้าเราเข้าใจว่า “ระเบียบวินัย” นั้น ไม่ได้หมายถึง การทำให้ทุกคนมีลักษณะเหมือนกัน แต่หมายถึง การทำให้ “แต่ละคน” รู้จักวางตัว และเลือกใช้พฤติกรรมที่เหมาะสมกับบุคคลอื่นในสังคม การลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม ยิ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างระเบียบวินัยค่ะ 

f28b47e6c8e7321f3a36f07f1ec0131b.jpg

       ไม่ว่าท่านจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ คุณครู ผู้ปกครอง หรือน้อง ๆ นักเรียน หากท่านพบเห็นการลงโทษนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อหรือแจ้งมาที่ระบบ MOE Safety Center  ผ่าน 4 ช่องทางต่อไปนี้ เพื่อให้ศธ. ได้ตรวจสอบและดำเนินการตามข้อเท็จจริงต่อไป 

⌚️ Application MOE Safety Center 

(ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android)

? www.MOESafetyCenter.com

? Line @MOESafetyCenter

☎️ Call Center 0-2126-6565

#ตรีนุชเทียนทอง

#SAFEสถานศึกษาปลอดภัย

#MOE_SAFETY_CENTER

.

.

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก ตรีนุช เทียนทอง 

พรสวรรค์ ชาติมนตรี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)