เปิดรับสมัครแล้ว!! ป.ตรี ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ. เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 สามารถสมัครได้ด้วยต้นเองที่สาขาฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ก.ค. 65 หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ค. – 3 ก.ค. 2565

2214

เปิดรับสมัครแล้ว!! ป.ตรี ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ. เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 สามารถสมัครได้ด้วยต้นเองที่สาขาฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ก.ค. 65 หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ค. – 3 ก.ค. 2565

 

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ >> http://www.iregis2.ru.ac.th/rbenroll/index.jsp

สอบถามรายละเอียดโทร. 053-226-329 , 053-226-330

▶️ จบ ม.3 ก็เรียนรามได้ ด้วยระบบ Pre-degree
▶️ รับสมัครตั้งแต่ จบ ม.6, ปวช. , (เรียนจบ กศน.), ย้ายโอนจากสถาบันอื่น และ ปวส., ปริญญาตรี เทียบโอนได้
▶️ หน่วยกิตละ 50.- แรกเข้าไม่เกิน 5,000.- (ไม่รวมค่าเทียบโอน)
▶️ เรียนบรรยายสรุป เสาร์-อาทิตย์ (ตามตาราง) หรือดูบรรยายย้อนหลัง (ไม่บังคับเข้าเรียน สอบ100%)

ระเบียบและคู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 >> http://www.iregis2.ru.ac.th/rbenroll/faculty/scholarship.jsp

เอกสารการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่
– รูปถ่าย1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (เทียบโอน 4 ฉบับ)
– (กรณีโอนย้ายต่างสถาบัน) วุฒิฉบับจริง, คำอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) และใบลาออก
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– ใบรับรองแพทย์ (ยกเว้นpre-degree)
– เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

เข้าร่วมโอเพนแชท เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร “สมัคร ป.ตรี (ภาคปกติ ) (ม.ร.ชม.) 2565 คลิก >> https://line.me/…/xh04W99Ny_NrVMx9ASoynAzzoC3fXs…

e9c4f92bed26b22c4b2b7bc07f94d725.jpg
2a308ab66d77fc6ee242c2871c2d7e14.jpg
8ff6eb45e26e257be09453a3d6561d21.jpg
3a7629693c6fcd578067f2015e3dd8be.jpg