น้ำแม่ตื่น น้ำแม่ต๋อม มีระดับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หลากท่วมถนนบริเวณสะพานคู่รัก นายอำเภออมก๋อย สั่งการ อปท. ในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำแล้ว

411

น้ำแม่ตื่น น้ำแม่ต๋อม มีระดับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หลากท่วมถนนบริเวณสะพานคู่รัก นายอำเภออมก๋อย สั่งการ อปท. ในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำแล้ว

วันที่ 21 พ.ค. 65 อำเภออมก๋อย รายงานว่า ได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.อมก๋อย วัดปริมาณน้ำฝนได้สูงสุด 83 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำแม่ต๋อม และลำน้ำแม่ตื่น มีระดับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้น้ำในลำน้ำแม่ต๋อม ได้ล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม บริเวณสะพานคู่รัก ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย

HOEqVb.jpg

ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย ผู้อำนวยการอำเภอ ได้สั่งการให้ อปท. ทุกแห่ง เข้าช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการฟื้นฟู ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ และให้ทุกหมู่บ้าน ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และแจ้งเตือนประชาชนซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำน้ำแม่ต๋อม และแม่ตื่นแล้ว

HOEEYf.jpgHOEOia.jpgHOEbuq.jpg

Facebook Comments