อุทก​วิทยาเชียงใหม่​ แจ้งเตือน​ “อ.สะเมิง อ.ฮอด​ อ.แม่แจ่ม​ อ.จอมทอง”​ เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนตกหนักสะสม

1531

อุทก​วิทยาเชียงใหม่​ แจ้งเตือน​ “อ.สะเมิง อ.ฮอด​ อ.แม่แจ่ม​ อ.จอมทอง”​ เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนตกหนักสะสม

วันที่ 21 พ.ค. 65 กรมทรัพยากรน้ำ โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้รับรายงานจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.40 น. ปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง เท่ากับ 98.5 มิลลิเมตร (สัญญาณไฟสีเหลือง) และสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านแปะ ตำบลบ้านแะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง เท่ากับ 53.5 มิลลิเมตร ลักษณะเช่นนี้ อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่บ้านท้ายน้ำปิงส่วนที่ 3 ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเรดาร์ตรวจอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ายังมีเมฆฝนปกคลุม และฝนตกอย่างต่อเนื่อง

รายงานจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.30 น. ปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง เท่ากับ 103.5 มิลลิเมตร (สัญญาณไฟสีเหลือง) ทั้งนี้ สถานีเตือนภัยล่วงหน้ามีปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขาน ดังนี้ 1.สถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านทุ่งยาว ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง เท่ากับ 87.5 มิลลิเมตร 2.สถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง เท่ากับ 54.5 มิลลิเมตร ลักษณะเช่นนี้ อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่บ้านท้ายน้ำแม่ขาน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเรดาร์ตรวจอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ายังมีเมฆฝนปกคลุม และฝนตกอย่างต่อเนื่อง

รายงานจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านแม่หลุ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 04.00 น. ปริมาณน้ำฝนสะสม 12 ชั่วโมง เท่ากับ 86.5 มิลลิเมตร (สัญญาณไฟสีเขียว) อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำแม่แจ่มตอนล่าง ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ายังมีเมฆฝนปกคลุม และฝนตกอย่างต่อเนื่อง

รายงานจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านนาพ่อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 04.00 น. ปริมาณน้ำฝนสะสม 12 ชั่วโมง เท่ากับ 101.5 มิลลิเมตร (สัญญาณไฟสีเหลือง) อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำแม่ริด ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ายังมีเมฆฝนปกคลุม และฝนตกอย่างต่อเนื่อง

HO5Tcz.jpg
HO590q.jpg
HO5wyR.jpg
HO5ts8.jpg

Facebook Comments