อบจ.เชียงใหม่ ตรวจห้องควบคุมกล้อง CCTV ป้องกันการก่อการร้าย กว่าพันจุดครอบคลุมทั่วเชียงใหม่

blank

อบจ.เชียงใหม่ ตรวจห้องควบคุมกล้อง CCTV ป้องกันการก่อการร้าย กว่าพันจุดครอบคลุมทั่วเชียงใหม่

      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจห้องควบคุมจอแสดงผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กว่า 1,000 จุด ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

blank blank blank blank blank blank blank