Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ อบจ.เชียงใหม่ ตรวจห้องควบคุมกล้อง CCTV ป้องกันการก่อการร้าย กว่าพันจุดครอบคลุมทั่วเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ตรวจห้องควบคุมกล้อง CCTV ป้องกันการก่อการร้าย กว่าพันจุดครอบคลุมทั่วเชียงใหม่

-

อบจ.เชียงใหม่ ตรวจห้องควบคุมกล้อง CCTV ป้องกันการก่อการร้าย กว่าพันจุดครอบคลุมทั่วเชียงใหม่

      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจห้องควบคุมจอแสดงผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กว่า 1,000 จุด ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Must Read

เวียงแหงเข้ม! ตั้งจุดตรวจป้องกันต่างด้าวลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เวียงแหงเข้ม! ตั้งจุดตรวจป้องกันต่างด้าวลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองรักษาราชการนายอำเภอเวียงแหง มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอวียงแหง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงแหง, เจ้าหน้าที่ร้อยทหารม้า ที่1(ฐานพระธาตุแสนไห) ตั้งจุดตรวจบริเวณด่านตรวจยาเสพติดบ้านเมืองแหง...
error: Alert: Content is protected !!