ศบค.ไฟเขียว‼ เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ในพื้นที่สีฟ้าและสีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. 65 นี้

358

ศบค.ไฟเขียว เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ในพื้นที่สีฟ้าและสีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. 65 นี้

วันที่ 20 พ.ค. 65 ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

โดยพื้นที่ที่สามารถเปิดดำเนินการได้ ได้แก่พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว(พื้นที่สีฟ้า) 17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง(พื้นที่สีเขียว) 14 จังหวัด

โดยสามารถเปิดดำเนินการได้เริ่ม 1 มิถุนายน 2565

เวลาในการบริการ :
– จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น.
– เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น.

กิจกรรม :
– งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน
– งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จะต้องสวมหน้ากาก

สถานบริการ ที่จะเปิดดำเนินการ ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2+ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ตลอดจนควบคุมกำกับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้้อย่างเคร่งครัด

aa2.jpg
aa3.jpg
aa5.jpg
aa6.jpg
aa7.jpg

Facebook Comments