จราจรเชียงใหม่ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กวดขันจับกุมผู้ไม่สวมใส่หมวก “เจอแยกไหน จับแยกนั้น”

424

จราจรเชียงใหม่ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กวดขันจับกุมผู้ไม่สวมใส่หมวก “เจอแยกไหน จับแยกนั้น”

เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มยานพาหนะที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ประเภทรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และเป็นนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
280934937_388223090015598_5713938171509873180_n.jpg
โดยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ออกกวดขันจับกุมผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยผ่านทางร่วมทางแยกในตัวเมืองเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จราจรเชียงใหม่มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุโดยสร้างวินัยจราจรเริ่มจากตัวผู้ขับขี่ร่วมกัน
280597199_386774920160415_5048168336079178950_n589290b017a1f91d.jpg280646710_386774883493752_3650884807800218637_nba1fc912f40183fb.jpg
Facebook Comments