ญี่ปุ่น ทดลองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว นำร่อง 4 ชาติ รวมไทยด้วย

837

ญี่ปุ่น ทดลองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว นำร่อง 4 ชาติ รวมไทยด้วย

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 สำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTA) ประกาศว่า จะเริ่มอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กๆ สามารถเข้าประเทศได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป เพื่อทำการทดสอบและเก็บข้อมูล ก่อนที่จะกลับมาเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

โดยมีเงื่อนไขว่า นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม ซึ่งประเทศที่ได้รับอนุญาตเป็นกลุ่มแรกประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, และไทย นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามา ต้องมีการวางแผนการท่องเที่ยวมาแล้วอย่างเคร่งครัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผู้นำเที่ยวเดินทางด้วยตลอดเวลา

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ระบุว่า การทดสอบในครั้งนี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการรับมือกับกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และกำหนดแนวทางสำหรับบริษัทด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านที่พัก

แม้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมหลักสำคัญของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวได้รับการผ่อนคลายเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา โดยทางการญี่ปุ่นอนุญาตให้เฉพาะนักเรียน และนักเดินทางเพื่อธุรกิจจากบางประเทศเท่านั้น ที่สามารถเข้าญี่ปุ่นได้ ยกเว้นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว

Facebook Comments