โรงรับจำนำเทศบาลนครเชียงใหม่ สำรองเงิน 600 ล้านบาท รับช่วงเปิดเทอม พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่าย

366

โรงรับจำนำเทศบาลนครเชียงใหม่ สำรองเงิน 600 ล้านบาท รับช่วงเปิดเทอม พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่าย

วันที่ 17 พ.ค. 65 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้สำรองเงินในสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีอยู่จำนวน 5 แห่ง รวมจำนวนเงิน 600 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และในช่วงการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ซึ่งผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ห้วงวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 หากเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน หากเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน สำหรับสิ่งของที่สถานธนานุบาลรับจำนำ อาทิ ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ แหวนเพชร แหวนพลอย นาฬิกา โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องมือช่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

การจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการเงินกู้แก่ประชาชนให้มีโอกาสได้นำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชนซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมในท้องตลาดไม่ให้สูงจนเกินไป ควบคุมการรับซื้อของโจร ซึ่งจะมีการนำเงินผลกำไรจากการดำเนินงานไปทำนุบำรุงและพัฒนาท้องถิ่น

โดยประชาชนสามารถไปใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 5 แห่ง ได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้ หากจำนำไม่เกิน 15 วัน จะคิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน แต่หากจำนำเกินกว่า 15 วัน จะคิดเอกเบี้ย 1 เดือน ซึ่งตั๋วจำนำมีระยะเวลา 4 เดือน ผ่อนผันให้อีก 30 วัน ถ้าไม่มาส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนภายในกำหนดเวลา ทรัพย์ก็จะหลุดจำนำ แต่ผู้จำนำยังมีสิทธิ์ที่จะมาขอซื้อทรัพย์หลุดของท่านคืนได้ ด้านการเพิ่ม-ผ่อนเงินต้น ผู้จำนำสามารถเพิ่มเงินต้นได้ ถ้าเงินต้นที่รับจำนำไว้ยังไม่เต็มวงเงินที่ประเมินไว้หรือสามารถผ่อนเงินต้นได้ เมื่อมาส่งดอกเบี้ยพร้อมผ่อนเงินต้นตามที่ต้องการ เมื่อเงินต้นลดดอกเบี้ยรับจำนำก็จะลดลงตามเงินต้นที่คงเหลือ และถ้าผู้จำนำยังไม่พร้อมที่จะไถ่ถอน เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินอยู่ เมื่อครบกำหนดเวลาไถ่ถอน ก็สามารถส่งเฉพาะดอกเบี้ยไปก่อนได้ ซึ่งระยะเวลาของตั๋วรับจำนำก็จะเริ่มต้นนับใหม่

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่