เชียงใหม่ โรงเรียน 900 แห่ง ผ่านประเมิน พร้อมเปิดเทอมทั้งจังหวัด 17 พ.ค. นี้ ด้าน สสจ.ห่วงเด็กนำเชื้อกลับไปแพร่ที่บ้าน ย้ำคนในครอบครัวเร่งฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน

397

เชียงใหม่ โรงเรียน 900 แห่ง ผ่านประเมิน พร้อมเปิดเทอมทั้งจังหวัด 17 พ.ค. นี้ ด้าน สสจ.ห่วงเด็กนำเชื้อกลับไปแพร่ที่บ้าน ย้ำคนในครอบครัวเร่งฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน

วันที่ 12 พ.ค.65 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เผยความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเทอมเต็มรูปแบบวันที่ 17 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ว่าสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนทั้งหมดประมาณ 900 แห่ง ผ่านการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน หรือ Thai Stop Covid Plus และพร้อมเปิดเรียนพร้อมกันทั้งจังหวัดภายใต้มาตรการหลัก มาตรการเสริม และ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา หรือ มาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด

601c39a49bf6126a21fe3d6f9ac63dd1.jpg

นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นอกจากสถานศึกษาทุกแห่งต้องประเมิน Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย ก่อนเปิดเทอม ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำ และ ต้องฉีดวัคซีนครบทั้งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทั้ง ในกลุ่ม 5-11 ปี และ 12-18 ปี โดยล่าสุดมีตัวเลขการรับวัคซีนสูงแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบุคลากรครูครบเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ในส่วนของข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้น ได้ส่งต่อไปยังสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการ รวมทั้งให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดให้ได้มากที่สุด

f0f824248d3aadf478a335c527859051.jpg

นอกจากมาตรการ 6-6-7 ทางโรงเรียนจะต้องมีแผนเผชิญเหตุ ทั้งระบบโรงเรียนประจำและโรงเรียนไปกลับ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะออกประกาศให้โรงเรียนประจำต้องนำเด็กที่ฉีดวัคซีน กักตัวก่อน 5 วัน ส่วนเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องมากักตัวก่อน 10 วัน ก่อนที่เด็กจะเรียนรู้ เพราะก่อนหน้านี้เด็กต้องอยู่กับชุมชน เกรงว่าจะไปเสี่ยงมาและมาอยู่รวมกันจึงต้องกักตัวเด็กกลุ่มนี้ก่อน และให้เตรียม School Isolation หากมีกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อก็จะให้มีโรงพยาบาลภายในโรงเรียนเตรียมพร้อมไว้

ส่วนโรงเรียนไป-กลับ หากพบนักเรียนติดเชื้อต้องปิดห้องเรียนทำความสะอาด 3 วัน หรือ หากมีผู้ติดเชื้อมากจะต้องกักตัว 5 วัน และ ประเมินอาการอีก 10 วัน ซึ่งต้องมีการปรับให้เด็กกลุ่มนี้ไปเรียนออนไลน์หรืออื่นๆ ซึ่งสองปีที่ผ่านมาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ซึ่งช่วงแรกจะมีการประเมินพื้นฐานเด็กก่อน บางส่วนอาจจะต้องมาเติมเต็ม ในช่วงเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงว่างที่โรงเรียนต้องจัดเสริมให้เด็ก ซึ่งขณะนี้โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 900 โรงเรียน มีความพร้อมในการเปิดเรียนแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ โดยทั้งหมดนี้มีนักเรียนในโรงเรียนทุกสังกัดรวมประมาณ 450,000 คน เตรียมกลับเข้าเรียนหนังสือ

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความเป็นห่วงว่าการเปิดเทอม อาจมีความเสี่ยงที่เด็กจะนำเชื้อกลับบ้าน ดังนั้นหากบ้านไหนที่มีเด็กไปโรงเรียนบ้านนั้นต้องมีผู้ฉีดวัคซีนทุกคนถึงจะปลอดภัย ฝากทางโรงเรียนทุกแห่งสำรวจว่านักเรียนที่บ้านมีผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวกี่คน ก็ขอให้ฉีดวัคซีนให้หมด เพราะไม่อยากให้การเปิดโรงเรียนแล้ว มีการนำเชื้อกลับเข้าบ้านไปสู่กลุ่มที่เปราะบาง ดังนั้นได้เน้นย้ำไปยังโรงเรียนต่างๆขอความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครองในเรื่องการฉีดวัคซีนในครัวเรือนอีกครั้งหนึ่ง

1a5a97588a29f81a3f75fffc936f83c4.jpg
3d2b167268b89fbdccdad613c8b69836.jpg
6967ea14b8349ac3d81153f7edbf3957.jpg

Facebook Comments