กรมทางหลวง รับฟังความคิดเห็น ทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107 อ.เชียงดาว-ไชยปราการ ช่วงหมู่บ้านหัวโท-บ้านล้องอ้อ เพิ่มความสะดวกในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน

1712

กรมทางหลวง รับฟังความคิดเห็น ทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107 อ.เชียงดาว-ไชยปราการ ช่วงหมู่บ้านหัวโท-บ้านล้องอ้อ เพิ่มความสะดวกในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 65 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107 อำเภอเชียงดาว-อำเภอไชยปราการ บริเวณช่วงหมู่บ้านหัวโท – บ้านล้องอ้อ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ตำบลไชยปราการ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ ZOOM เพื่อนำเสนอรายละเอียดรูปแบบโครงการ และนำเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ทั้งยังเป็นการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ สำหรับนำไปประกอบการศึกษาด้านต่างๆ ของโครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
47aad64fbc0539ad56c5c4308e03364a.png
สำหรับทางหลวงหมายเลข 107 เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงจากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายทางมีความลดเลี้ยว เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงสายหลักและมีนโยบายก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการตรวจสอบพื้นที่ศึกษาโครงการเบื้องต้น พบว่า เส้นทางดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1A 1B และชั้นที่ 2 รวมทั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติผาแดง (เชียงดาว) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และพื้นที่เตรียมการเป็นอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และยังพบว่ามีแหล่งโบราณสถานตั้งอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตร (จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดร้าง (กม.91+279) ระยะห่าง 137 เมตร และวัดร้าง (กม.91+361) ระยะห่าง 273 เมตร ดังนั้น การพัฒนาโครงการฯ จึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะจัดประชุมรับฟังความคิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยประชาชนที่สนใจสามารถร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings (Meeting ID : 555 276 6266 Passcode : 062475)

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

42134b34907d64981e2875b6002510f0.jpgaf863af91140031a35a98b097d65d290.jpg
a6d1fc1bab86efc06e83a1289185538a.jpg

Facebook Comments