เชียงใหม่ ปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หลังสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

90

เชียงใหม่ ปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ย้ำทุกหน่วยเร่งดำเนินการฟื้นฟูป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟให้กลับมาสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 65 ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จากสถิติสะสมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน พบจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 2,531 จุด ลดลงถึงร้อยละ 83.59 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่พบ 8,066 จุด ด้านพื้นที่เผาไหม้ที่เสียหายจากไฟป่าก็มีจำนวนลดลงเช่นเดียวกัน และพบว่ามีลักษณะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเป็นเพียงพื้นที่จุดเล็กๆ ไม่ได้ขยายเป็นวงกว้าง เนื่องจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ และความรวดเร็วในการเข้าควบคุมไฟได้อย่างทันที เมื่อเกิดเหตุ ขณะที่ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ พบมีค่าเกินค่ามาตรฐานรวม 40 วัน ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านการบริหารเงินในกองทุนเพื่อสนับสนุนการป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 2 ล้านบาท ที่ได้รวบรวมผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬายิงปืน และที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกิจกรรมอื่นๆ นั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้นำไปจัดซื้อเครื่องเป่าลมให้แก่อำเภอทั้ง 25 อำเภอ ตลอดจนดำเนินการทำประกันภัย ให้แก่อาสาสมัครดับไฟป่า พร้อมจัดอาหาร ของใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอฝางอีก 1 ราย เป็นเงินค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท และคงเหลือในบัญชีอีกกว่า 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าในขณะนี้มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจนเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ประกอบกับรับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่า กำลังเตรียมการออกประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้เสียหายให้กลับมาสมบูรณ์เช่นเดิมและขอให้ทุกอำเภอดำเนินการถอดบทเรียนจากการทำงานหมอกควันไฟปา ระดับพื้นที่ ทั้ง 25 อำเภอ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม จากนั้นจะได้มีการถอดบทเรียนในระดับจังหวัดอีกครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะได้รวบรวมผลการดำเนินงาน และแนวทางการขับเคลื่อนหลังการปิดศูนย์บัญชาการฯ พร้อมชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งในการแถลงข่าวสื่อมวลชน ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments