สดร. เผย 15 พ.ค. นี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เวลาประมาณ 12:20 น. หากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี เสมือนไร้เงา

783

สดร. เผย 15 พ.ค. นี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เวลาประมาณ 12:20 น. หากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี เสมือนไร้เงา

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยครั้งแรกของแต่ละปี จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม  เริ่มจากทางภาคใต้ไล่ขึ้นมาทางเหนือ ซึ่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12:20 น. ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ ในวันดังกล่าวหากยืนอยู่กลางแดด หรือสังเกตสิ่งของที่อยู่กลางแดด จะพบว่าดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี

5b80b9a124937fd5cd24056fbd3fe2bd.jpg

นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ทำให้บริเวณดังกล่าวได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอไป

11e81a0957e8cfc10226305adffb8106.jpg

ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับพื้นประเทศไทยขึ้นไปทางเหนือเรื่อย ๆ จนถึงพื้นที่เหนือสุด ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12:17 น. จากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง โดยเคลื่อนที่จากทางเหนือลงมายังใต้สุดของประเทศ ติดตามข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยตลอดปี 2565 ได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/news/2199

Facebook Comments