เผยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย 10 ปีที่ผ่านมา “คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น มากขึ้น นานขึ้น”

1465

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย 10 ปีที่ผ่านมา “คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น มากขึ้น นานขึ้น”

     ธนาคารแห่งประเทศไทย อัปเดตสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น มากขึ้น นานขึ้น โดยหนีครัวเรือนต่อ GDP ของไทย เพิ่มขึ้นกว่า 25% ภายใน 10 ปี โดยข้อมูลเมื่ิอปี 52 อยู่ที่ 53.5% ในปี 61 อยู่ที่ 78.6% ซึ่งหนี้ครัวเรือนไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากเกาหลีใต้
     โดยพบว่าคนไทย เป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดย 50% ของคนไทยอายุ 30 ปี มีหนี้แล้ว ซึ่งจากคนไทย 21 ล้านคนที่มีหนี้ กว่า 3 ล้านคนหรือ 15.9% เป็นหนี้เสีย อีกทั้งยังพบว่าคนไทยเป็นหนี้นานขึ้น เกษียณแล้วหนี้ยังไม่หมด คนอายุ 60-69 ปี มีหนี้เฉลี่ยน 453,438 บาทต่อราย อายุ 70-79 ปี มีหนี้เฉลี่ย 278,932 บาทต่อราย
คลิกดูรายละเอียดหนี้ครัวเรือนไทย จากผลการสำรวจ 

Facebook Comments