สธ. ลดระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 4 เป็นระดับ 3

201

สธ. ลดระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 4 เป็นระดับ 3

วันที่ 9 พ.ค. 65 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณ์โรคโควิด19 ที่มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เห็นชอบให้มีการประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ภาพรวมในประเทศแนวโน้มลดลงชัดเจน จึงสามารถลดระดับการเตือนภัยลงได้ รวมถึงทั่วโลกก็มีการลดระดับลงแล้วเช่นกัน

โดยคำแนะนำประชาชนในการเตือนภัยที่ระดับ 3 คือ
– งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด/แออัด
– “กลุ่มเสี่ยง 608/ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์” ให้เลี่ยงการรวมกลุ่มกับคนจำนวนมาก เลี่ยงใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท งด-เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ

Facebook Comments