ชาวบ้านกว่า 5,000 คน เดือดร้อนหนัก ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 20 ปี หลังการไฟฟ้าปักเสาไฟฟ้าขยายแนวเขตเข้าหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังไม่มีการดึงสายไฟฟ้าเข้าในพื้นที่

3086

ชาวบ้าน 8 หมู่บ้าน ใน ต.แม่สวด อ.สบเมย กว่า 2,500 ครัวเรือนเดือดร้อนหนักไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า 20 ปี หลังการไฟฟ้าปักเสาไฟฟ้าขยายแนวเขตเข้าหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังไม่มีการดึงสายไฟฟ้าเข้าในพื้นที่ เนื่องจากขณะนั้นไม่ได้ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้

วันที่ 6 พ.ค. 65 นายสมชาย ตระกุลพัฒนาศีรี กำนันตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย นำรายชื่อชาวบ้าน 8 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบไม่มีไฟฟ้าใช้ มอบให้ นายไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล อดีตประธานสภา อบจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือชาวบ้าน1.บ้านกองอูม 2.บ้านแม่หลุย 3.บ้านอุมโล๊ะ 4.บ้านแม่แฮด 5.บ้านแม่สวดใหม่ 6.บ้านนาดอย 7.บ้านล่องแพวิทยา 8.บ้านแม่แหหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากชาวบ้านประมาณ 2,500 ครัวเรือน รวมกว่า 5 พันคนได้รับผลกระทบหนักไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 20 ปี

cc4feebe796da080d4cc0d6a39d62022.jpg

กำนันตำบลแม่สวด เปิดเผยว่า พื้นที่ .แม่สวด มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ราบ ส่วนอีก 8 หมู่บ้านเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ป่าเขาไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 20 ปี ทั้งที่การไฟฟ้าได้นำเสาไฟฟ้ามาติดตั้งตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังไม่มีการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก กลางคืนชาวบ้านต้องจุดเทียนไขให้แสงสว่าง บางครอบครัวพอจะมีฐานะก็ซื้อระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์มาติดตั้งเสียเงินนับหมื่นบาท แต่ก็ใช้งานได้ไม่ดีนัก ตนเป็นตัวแทนของชาวบ้านจึงนำรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมอบให้ อดีตประธานสภาอบ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นตัวแทนชาวบ้านในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

75ba77e6ac9f11fc18b681408f47649f.jpg

นายไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล อดีตประธานสภา อบ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง พบว่าเมื่อปี 2559 สำนักงานการไฟฟ้า .แม่สะเรียง ได้ทำการขยายแนวเขตบริการปักเสาไฟฟ้าไปยัง 8 หมู่บ้าน แต่ติดปัญหาที่ว่าทางเข้าหมู่บ้านเป็นพื้นที่ กรมป่าไม้ ซึ่งสมัยนั้นไม่ได้ขออนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวจึงไม่สามารถเดินสายไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้านทั้ง 8 แห่งได้ ซึ่งตนได้ประสานไปยังนายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ที่เตรียมเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งหากการไฟฟ้าแม่สะเรียง ต้องการขยายแนวเขตการให้บริการไปยังพื้นที่ดังกล่าวก็สามารถทำหนังสือไปยังกรมป่าไม้และขออนุญาตให้ถูกต้อง

9e15813dccbd8515c76992f927855e93.jpg11f680241e9e2b4f0614d2a151a41185.jpg
9411a2117b60ec60231263571fbedc6c.jpg
08c6f7ed7ff41c4bdb7aed923f0d68f4.jpg