ททท. จัดงาน “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2019” ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น “World Class Golf Destination”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2019” เวทีเจรจาธุรกิจด้านกอล์ฟและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ในวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความพร้อมด้านการท่องเที่ยวกอล์ฟ และสร้างการรับรู้ ประเทศไทยในฐานะ “World Class Golf Destination” ผลักดันรายได้ตลาดกอล์ฟปี 62 โตต่อเนื่องร้อยละ 3
นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า งาน Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2019 กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวกอล์ฟของประเทศไทยในเวทีระดับโลกให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง โดยภายในงาน ททท. ได้จัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย โดยได้เชิญผู้ซื้อ (Buyer) จํานวน 115 รายจาก ทั่วโลก เดินทางมาร่วมพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ขาย (Seller) ซึ่งมาจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย จํานวน 97 หน่วยงาน ถือเป็นโอกาสสําคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการขาย ตลอดจนขยายฐานตลาด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเล่นกอล์ฟ รวมถึงเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นอกจากนี้ ททท. ยังได้เชิญสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 50 ราย ร่วมสํารวจสินค้า บริการ แหล่ง ท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพสูง ด้านกอล์ฟ และจังหวัดลําพูนซึ่งเป็นเมืองรองใกล้เคียงที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงาม อีกทั้งยังใช้เวลาเดินทางไม่นาน เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ทั้งนี้ ตลาดกอล์ฟนับเป็นตลาดความสนใจเฉพาะ ที่มีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งยังสามารถต่อยอดการขายไปสู่สินค้าท่องเที่ยวอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยประเทศไทยมีตลาดกอล์ฟที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก มีนักท่องเที่ยวกอล์ฟประมาณ 700,000 คนต่อปี มีสนามกอล์ฟหลากหลายประเภทรวม ประมาณ 300 แห่ง โดยปี 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นกอล์ฟประมาณ 3.3 พันล้านบาท ซึ่ง ททท. คาดหวังว่าการจัดงานฯ ครั้งนี้จะช่วยให้ตลาดดังกล่าวเติบโตเชิงรายได้ที่ร้อยละ 3 ในปี 2562 และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ “Sports Destination” และ “World Class Golf Destination” ได้อย่างแน่นอน

KF276a.jpg
KF20xf.jpg
KF2YWq.jpg

KF24A8.jpg
KF2NeR.jpg
KF2f30.jpg
KF2hOu.jpg
KF2kaZ.jpg
KF29zI.jpg