เชียงใหม่ พบจุดความร้อนลดลงกว่าร้อยละ 83 เผยตั้งแต่ต้นปีพบมีฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 40 วัน ลดลงจากปีก่อนหน้านี้มาก

95

เชียงใหม่ พบจุดความร้อนลดลงกว่าร้อยละ 83 เผยตั้งแต่ต้นปีพบมีฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 40 วัน ลดลงจากปีก่อนหน้านี้มาก

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 65 ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและจุดความร้อน (Hotspot) ของจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบจุดความร้อนทั้งหมด 52 จุด โดยอำเภอที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด ได้แก่ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อายตามลำดับ ขณะที่สถิติการเกิดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ ช่วงเดือนมกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน พบจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 2,516 จุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 8,066 จุด ลดลงถึงร้อยละ 83.47 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ยังคงควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากอาจมีประชาชนในบางพื้นที่เริ่มทำการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง หลังสิ้นสุดช่วงประกาศห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ด้านค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบมีเกินค่ามาตรฐาน 40 วัน ลดลงจากปีก่อนหน้านี้มาก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค ในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำผลมาปรับใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในปีถัดไป พร้อมทั้งให้มีการลาดตระเวนเฝ้าระวังการเกิดไฟในพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม นี้

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments