ประชาสัมพันธ์การจราจรโดยรอบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 10 สิงหาคม มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

2375

ประชาสัมพันธ์การจราจรโดยรอบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 10 สิงหาคม มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

     ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 โดยรอบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 10 สิงหาคม มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
1.ซอยพระนาง(ซอยข้างมหาวิทยาลัยฯ) จะเปิดให้เดินรถทางเดียว โดยให้รถเข้าทางถนนห้วยแก้วและให้รถออกทางสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
2.เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนที่
KFPaF8.jpg
สถานที่จอดรถ

จุดที่ 1 ลานปศุสัตว์ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินงาน
จุดที่ 2 สนามฟุตบอล

สถานที่จอดรถ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน ดังนี้
จุดที่ 3 ลานจอดรถมาลินพลาซ่า
จุดที่ 4 ลานจอดรถปศุสัตว์ (ศูนย์ศิลปาชีพฯ)
จุดที่ 5 ลานเอนกประสงค์ (สุสานช่างเคี่ยน)
จุดที่ 6 ลานจอดรถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
– พื้นที่ลานจอดรถด้านหน้ามหาวิทยาลัย(ด้านติดถนนห้วยแก้ว)
– พื้นที่บริเวณทิศตะวันออกสนามรักบี้ (แนวกำแพงหมู่บ้านวิลล่าผาพิง)
– พื้นที่ลานจอดรถด้านตะวันออกอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3
– พื้นที่ลานจอดรถบริเวณลานสัก และวงเวียนศาลาธรรม
– พื้นที่ลานจอดรถด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์
– พื้นที่ลานจอดรถตรงข้ามสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– พื้นที่บริเวณแนวรั้วด้านสวนรุกชาติ
– พื้นที่บริเวณลานสังคีต

Facebook Comments