ด่วน‼ ห้างพรอมเมนนาด้า ประกาศปิดกะทันหัน เริ่ม 5 พ.ค. 65 เป็นต้นไป เหตุแบกรับต้นทุนไม่ไหว

541

ด่วน‼ ห้างพรอมเมนนาด้า ประกาศปิดกะทันหัน เริ่ม 5 พ.ค. 65 เป็นต้นไป เหตุแบกรับต้นทุนไม่ไหว

วันที่ 5 พ.ค. 65 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ออกประกาศเรียน ลูกค้าทุกท่าน ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงทางศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ทางศูนย์การค้าฯ ได้พยายามประคับประคองสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถ มาโดยตลอด 3 ปี เพื่อเปิดให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน
 
ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด ทางศูนย์การค้าฯ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ศูนย์การค้าฯ มีความจำเป็น
ต้องปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของศูนย์การค้าฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านเช่นเดิม

blank